Perhekoti Päiväpirtti Laatukansio

Tämä kuvaus toiminnastamme on syntynyt Lastensuojelun laatuverkko- koulutushankkeen myötävaikutuksella. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Laatukansio kuvaa Perhekoti Päiväpirtin toimintaa. Se sisältää muun muassa ammatillisen kasvatuksen- ja hoidon tavoiteet, keinot, päämäärät, asiakkaat, henkilökunnan määrän ja persoonalliset osaamisalueet. Samoin siitä ilmenee yhteistyökumppanit, ammatillisen toiminnan verkostot sekä kuvauksen toimintaympäristöstä, puitteista ja sijainnista.

Laatukansion kirjoittamisen prosessi on osa toimintamme kehittämistä ja laatujärjestelmän dokumentointia. Samalla kansio toimii esimerkiksi uuden työntekijän perehdyttämisvälineenä.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


>> Perhekoti Päiväpirtti laatukansio (PDF)